blanca
colectividadosPROXECTOS


escribíchesme un conto
sobre unha parede branca

cinzas
fotogramas

QUEN SON?

CONTACTO


instagram

colectividados@gmail.com

© colectividados - 2020

Cinzas


So queda a sombra do que fuches onte, as cinzas
dun incendio que se espallán co vento... sobre
as que renacerá a herba verde.
blancablancablancablancablancablancablancablancablancablancablancablancablancablancablancablanca